הדמויות היהודיות בכל אתמולינו

הדמויות היהודיות ביצירה נחלקות לשלוש קבוצות : א . יהודים גלויים : בקבוצה הראשונה מצויות דמויות שיהדותן גלויה . דמויות אלה הן בדרך כלל משניות , שטוחות , הופעתן מייצגת תכונה מוגדרת בדמות היהודי הסטריאוטיפי . לסוג זה של דמויות ניתן לשייך את היהודי התורכי ; את הנשים הזקנות , הפליטות ; את הזוג המבוגר מבלגרד . ב . יהודי מוסווה ההופך לגלוי : בקבוצה השנייה מופיעה דמות עגולה , מורכבת ומפתיעה , שחלק מהזמן יהדותה סמויה ולא ידועה . אולם ידועה למספר ולקורא . זוהי דמותו של פרנץ . ג . היהודי הסמוי : בקבוצה השלישית , מצויות דמויותיהם הקוסמו- פוליטיות , המחויבות מבחינה חברתית וערכית ואולי המתבוללות או אנוסות מבחינה זהותית , של האב ושל חברו צ ' נזו רנה , שעד תום חייהם ותום העלילה זהותם אינה מתבררת בוודאות . לשיטתי זוהי דמותם של יהודים חילונים , שיהדותם נטמעה בערכים הומניסטיים ואוניברסאליים , ומחויבותם הדתית הפכה למחויבות חברתית הומניסטית , יהדות בעלת אמפתיה למה שמכנה קרלו גינצבורג "דת איכרית " שאינה סובלת את עקרונות הדת הקתולית הנוקשים והיא קדם - נוצרית ביסודה , ומדגישה את הגרעין המשותף של הדתות . 339 ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד