הסיפור העקיף של הטרגדיה היהודית המובא בפיו של מי שאינו יהודי

ברומן כל אתמולינו , הטרגדיה של יהדות אירופה במלחמת העולם השנייה אינה מסופרת על ידי הדמויות היהודיות המובהקות , אלא דווקא על ידי איפוליטו , הבן הבכור שהתאבד בעיצומה של המלחמה , בטרם כניסת הגרמנים לאיטליה , או על ידי איכרים ניטרליים . מעניין להיווכח שחשוב למספרת לשים את תיאור גורל היהודים דווקא בפיו של מי . 320 נטליה גינצבורג , כל אתמולינו , הקיבוץ המאוחד , , 1990 עמ ' . 15 ויש לכך דוגמאות רבות נוספות בתיאוריה של ממינה ושל פרנץ : עמ ' . 41 , 40 , 28 . 321 שם , עמ ' . 5 שאינו יהודי , ומה שמאפיין אותו הוא היותו אינטלקטואל שמאלני הרגיש לבעיית היהודים כבעיה אנושית . בעייתם של היהודים נוגעת בנפשו ומוכיחה לו את רשעותה וצביעותה של התרבות האירופית המפותחת , המעודנת והנאורה , את האכזריות , כפיות הטובה ואיבוד צלם אנושי . בעייתם של היהודים מזעזעת ומייאשת אותו עד כדי איבוד הרצון לחיות . ואם בארזי הפילוסופיה והתרבות נפלה שלהבת - מה יגידו או מה ניתן לדרוש מאזובי הקיר . אפשר לשער שלו יהודי היה אומר דברים אלו , היה נחשד בסובייקטיביות מוטה , בהגזמה , בסחטנות רגשית ובראייה חלקית : " אותם גרמנים שלוקחים אנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד