פרק ראשון: קריאה צמודה: אידיאליזם רוחני באמצעות הדמויות היהודיות ביצירותיה של נטליה גינצבורג

אני יהודייה רק למחצה מצידו של אבי , אבל תמיד חשבתי כי החלק היהודי שבי בוודאי כבד יותר ומעיק עלי יותר מהחלק שאינו יהודי . אם אני נפגשת עם מישהו ומגלה כי הוא יהודי באופן טבעי אני מרגישה זיקה כלפיו . יייתכן כי לאחר רגע הוא ייראה בעיני בלתי נסבל ובכל זאת נותרת בי תחושת שותפות לדבר עבירה . נטייתי זו נראית לי מוזרה ואינה חביבה עלי כלל ( ... ) מפני שאני עדיין טוענת כי אין זיקה בין יהודי ליהודי פרט לזיקה שטחית ביותר ( ... ) כי כל בני האדם חייבים להשתחרר ממגבלות מוצאם ( ... ) ובכל זאת אינני מצליחה להימנע מתחושה מוזרה ואפלה של קנוניה משותפת , כאשר אני פוגשת יהודי . כאשר שמעתי על רצח הספורטאים במינכן חשבתי כי הנה שוב רוצחים אנשים הקרובים אלי קרבת דם ( ... ) דמם של היהודים אינו שונה ( ... ) מדמם של אחרים . איני חושבת כי בני אדם נחלקים על פי דמם . אני יהודייה וחונכתי חינוך בורגני ( ... ) נראה לי שפעם חשבתי שיש להם זכויות יתר ( ... ) היו ימים שבהם חשבתי כי ליהודים הגרים בישראל יש זכויות יתר וכי הם נעלים מאחרים מפני ששרדו , למרות מסע ההשמדה נגדם . זה לא היה רעיון מפלצתי אבל זה היה רעיון מוטעה . הכאב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד