חלק ב' - קריאה צמודה: אפיון הדמויות היהודיות כביטוי לבעיית הזהות

" הספרות היא החירות לומר כל דבר העולה על הדעת , במסגרת מוגנת מצנזורה פוליטית או דתית ; היא הדיבור על הלא כלום ויש בה חתירה קבועה כנגד אחדות המשמעות ואחדות הסובייקט . הבלתי מודע המצוי בכותב , ביצירה ובקורא , יוצר עמימות במשמעות הטקסט וזו הכרחית לצורך הפעלת הקורא למתן פרשנות . " ( מרדכי גלדמן מצטט את ז ' ק דרידה )  אל הספר
הקיבוץ המאוחד