מחויבות מוסרית לקריאה פרשנית של כתיבת נשים

שירלי ואדווין ארדנר ( , ( Ardner שני אנתרופולוגים מאוקספורד , סבורים שיש תואם בין התנהגות נשים ולהתנהגותן של קבוצות מושתקות נוספות שאינן נשים , לכן משימתה הראשונה של ביקורת גינוצנטרית . 262 שם , עמ ' . 115 - 114 . 263 שם , עמ ' . 241 . 264 גרשון שקד , זהות , עמ ' . 40 . 265 שם , עמ ' . 48 . 266 שם , עמ ' . 86 . 267 מרדכי גלדמן , ספרות ופסיכואנליזה סקירה ביקורתית , עמ ' . 45 - 44 , 98 - 96 , 85 ( שבה החשיבה הנשית במרכז ) היא למפות את המקום התרבותי המדויק של הזהות הספרותית . הספרות המעטה בשדה מדעי החברה בהקשר זה מאשרת , שניתן גם לזהות בקרב נשים תכונות צפויות של מיעוט מעמדי : שנאה עצמית , דחייה עצמית קבוצתית , בוז לעצמה ולעמיתותיה ( ... ) קבלת נחיתותה כעובדה ( ... ) נשים הן קשוחות , אכזריות ומפוחדות בבואן לגנות התנהגות חריגה אצל נשים אחרות . החשד המענה ( ... ) שמא המיתוסים המופצים על נחיתותן עלולים להתגלות לבסוף כנכונים , מגיע ( ... ) בתופעות של חוסר ביטחון אישי אצל נשים . לינגוויסטים רבים סבורים כי מערכת הלשון עוצבה על ידי המין הזכרי , וזאת אחת הסיבות לכך שגברים ונשים משתמשים בשפה באופן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד