התיאוריה הסוציו-ספרותית של סטיוארט יוז

בספרו אסירי תקווה מבקש יוז להציג תיאוריה שתסביר תופעה ייחודית ליהדות איטליה , שמצד אחד היא מן המתבוללות ביותר בעולם , ושרויה בהיעדר כמעט מוחלט של סממני זהות חיצוניים , ומצד שני יהודיה מבקשים לשמר את זהותם היהודית , תיאור הממחיש את דברי שבייד . 249 שם , עמ ' . 98 - 96 Derrida Jacques , Acts of Literature , ed :. Attridge D ,. Routledge , . 250 N . Y ,. 1992 , pp . 33 - 75 . וכן מרדכי גלדמן , ספרות ופסיכואנליזה סקירה ביקורתית , עמ ' . 100 - 98 . 251 חיים יוסף ירושלמי , משה של פרויד , הוצאת שלם , ירושלים , . 2006 על היהודי החילוני המחפש את הביטוי האינדיווידואלי והאקטיבי של זהותו . יוז משרטט את מהלך התפתחותה של הספרות היהודית החילונית האיטלקית במהלך המאה ה - , 20 ומציב שאלה מרכזית : כיצד ללא פרקטיקה דתית מובהקת וללא שימוש בלעדי בעברית בלשון התפילה , ממשיכה יהדות זו להתקיים ? יוז מציין ארבע סיבות לכך שיהודי איטליה ואף החילונים שביניהם , גיבשו לעצמם זהות יהודית ייחודית : . 1 זוהי קהילה עתיקה בת 3 , 000 שנה . הקהילה נבנתה מגלי הגירה יהודית רב - גונית , ממקומות שונים באירופה וממדינות הים התיכו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד