תיאוריית הרב קוליות של מיכאיל בחטין

מן הפולמוס שהתנהל בין מיכאיל בחטין ( מיכאיל מיכאילוביץ' בחטין 1975 - 1895 нитхаБ чиволйахиМ лиахиМ ) , מגדולי מתמצית " בנסיגה מכוונת ומודעת מן הכוח ( ... ) שכבר הפכה למזג " . יהושע מדגיש את ההתבוננות האחרת של קפקא , המתארת את " הזוועה שנוצרת מן הוויתור מרצון או הנסיגה המודעת מן הכוח " . כך או כך - נראה שעל דעת מירון ויהושע , הסופר היהודי עסוק במשמעות הוויתור היהודי לאורך הגלות על השימוש בכוח ובקשר שבין ויתור על הכוח וויתור על לקיחת אחריות לקיומו . . 2 הסופר רואה עצמו כמי שהוטלה עליו שליחות של תיווך בין דתי ובין תרבותי . א " ב יהושע , " רגרסיה בשירות הפרוורסיה " , הארץ , תרבות וספרות , 31 באוקטובר , 2008 עמ ' . 1 Nadia Castronuovo , Natalia Ginzburg , Jewishness as moral . 240 identity , p . 94 . כך היא מצהירה אחרי רצח הספורטאים במינכן ב - , 73 עשרים שנה אחרי התנצרותה . למרות שהיא מודה שהיא נשענת על הגדרה פשיסטית - נאצית . חוקרי הספרות במאה ה - , 20 לבין הבלשן דה סוסיר ( Ferdinand de , ( Saussure המגדיר את הלשון כמערכת יחסים בין מסמן למסומן , עולות נקודות אחדות שיש בהן כדי להאיר את הדיו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד