תיאוריית הזהות של גרשון שקד

בספרו זהות : ספרויות יהודיות בלשונות לעז מבקש גרשון שקד לעמוד על סוד זהותם של סופרים יהודים חילונים , שכתיבתם מהווה נדבך בתרבות יהודית שאינה דוברת עברית . הם אינם מתגוררים בישראל , לא כותבים בעברית וחייהם מתנהלים ברמות שונות של הכחשת זהותם היהודית או של שילובה בזהות דומיננטית אחרת , ועם זאת שקד מזהה בכתיבתם ניסיונות לתהות על יהדותם , בעוד הוא , במסע הקריאה ביצירתם , חווה מפגש רב משמעות להבהרת זהותו כיהודי . שקד סבור ש " גם אלה שיצאו מהמעגל היהודי ( ... ) נטלו את עברם ואת מורשתם עימם ( ... ) ש ( ... ) הטביעו חותמם על נושאי יצירתם , על עולם הסמלים שלהם ובעיקר על מיתוס התשתית " . הוא טוען ש "התודעה העצמית , העברית והיהודית נחשפת בצורות שונות ביצירות של סופרים . 206 שם , עמ ' . 89 Nadia Castronuovo , Natalia Ginzburg , Jewishness as moral . 207 identity , p . xi , 6 , 7 . . 208 גרשון שקד , זהות : ספרויות יהודיות בלשונות לעז , עמ ' . 12 יהודים בשלושת ענפיה של הספרות היהודית : העברית , היידית ולשונות לעז " . דבריו נסמכים על הבחנתו של דב סדן . סדן מחלק את הספרות היהודית באופן היררכי , בהציבו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד