"דת ללא אשליה": התיאוריה של גילי זיוון על הגות יהודית פוסט-מודרנית

בספרה דת ללא אשליה , מציגה גילי זיוון שני מהלכים מרכזיים : הראשון מברר את יסודותיו ההיסטוריים - הגותיים של הפוסט-מודרניזם , והשני מפגיש את עיקרי המחשבה הפוסט - מודרנית עם ההגות היהודית המודרנית , שנציגיה הם הרב סולובייצ ' יק , ישעיהו ליבוביץ , דויד הרטמן ואליהו גולדמן . זיוון מציינת שלפוסט - מודרניות שלושה מאפיינים עיקריים : . 1 הבנה חדשה של תפקיד השפה . השפה איננה משקפת את המציאות אלא מעניקה למציאות משמעות . השפה היא תולדה של עיצוב מסורתי ותרבותי , ומתפקדת כאופן של משחק בין דובריה , שמכירים את חוקיה הפנימיים . משחק השפה וההקשר התרבותי - היסטורי הם גורמים מכונני זהות . . 2 שלילת המטא - נרטיב , המתיימר לספק הסבר - על למשמעות כוללת , . 202 ירמיהו יובל , האנוסים , עמ ' . 298 , 285 והכרה בגורמים החלקיים והמקריים שמעצבים באופן מקוטע את החיים האנושיים . . 3 מעבר למערכות ערכיות שונות ובלתי ניתנות להשוואה , בשל היעדר בסיס משותף . מערכות שוות ערך , מתקיימות זו לצד זו בתוך עולם פלורליסטי ומעלות בעיה בדבר הרלטיביזם האתי . זיוון בוחנת את המודל האינטגרטיבי במשנתו של גדמאר ( -Hans Georg , ( Gadamer ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד