ההיבט ההיסטורי–סוציולוגי: התיאוריה של אלבר ממי על הזהות היהודית

משנתו הפסיכו - סוציולוגית של אלבר ממי על ההיסטוריה של היהודי הגולה מדגימה את התגובות השונות והסותרות של היהודי לזהותו . ספרו של ממי שחרורו של היהודי מכיל סקירה רחבה על אופניה השונים של התכחשות היהודי לזהותו . סקירתו כוללת מיפוי הביטויים השונים מבחינה היסטורית , סוציולוגית ופסיכלוגית . הסקירה מתייחסת לדמותו של היהודי המודרני על יכולותיו ומגבלותיו , כפי שהוא נתפש על ידי ממי , ומוצע בה צעד ראשון לפתרון בעיית הזכות להיחשב יהודי , גם כאשר מדובר בחילוני המבקש ליצור לעצמו זהות שמתנתקת מיסודות היסטוריים מעוותים , ומאמצת לעצמה אופציה חיובית ואקטיבית של זהות . ממי סבור שהיהודי החי בגולה הוא יהודי נדכא , וככל נדכא הוא זכאי לשחרורו . שחרור זה לובש פנים לאומיות וחברתיות . ספר זה תומך ללא סייג במעשה הציוני ומציב אותו כמפעל שתכליתו הקמת מדינה יהודית עצמאית , בה יוכלו יהודים ליטול אחריות על גורלם , אך בעיקר ייסדו אופציה לנורמליזציה של החיים היהודיים לחיים שלמים ומלאים תוך התגברות על האופי היהודי הגלותי , כמו גם ביטול החסכים הקשים שגרמה הגלות להתפתחותו היצירתית והתרבותית של העם היהודי על . 149 ירמיהו י...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד