פוסט-מודרניזם

הפוסט - מודרניזם חולל מהפכה בחשיבה האנושית במהלך המאה ה - . 20 תחילה אדון בהשפעתו על המחשבה היהודית המודרנית , ואחר אציע כיצד זרם זה השפיע על יצירתה של גינצבורג . משה הלברטל מציין כי החל מאמצע המאה ה - 12 הפכו המשנה והתלמוד מיצירות שלגביהן קיימת הסכמה קנונית ספרותית , ליצירות המוגדרות גם כקנון נורמטיבי , גם כקנון פורמטיבי וגם כקנון פרדיגמטי במסכת החיים היהודיים . במובן זה הם מהווים אוסף של כללי התנהגות יהודית ולפיכך חלה על היהודי חובת לימוד , ואופן מחייב של שיח וכתיבה . מאז ועד ראשית היווצרותה של התנועה הרפורמית במאה ה - , 19 לא היה ערעור משמעותי על מרכזיותה ובלעדיותה של ההלכה בקביעת אורח החיים היהודי . באמצע המאה ה - , 19 בתקופת האמנציפציה , כשהושג שיוויון זכויות אזרחי והחל תהליך היציאה מן הגטו , נעשו החיים היהודיים פחות סגורים ומוגנים , וחשופים יותר לרוחות מן החוץ ולאורח חיים חילוני . באותה עת , החל כרסום במסגרת החיים ההלכתית , כאורח חיים יהודי מחייב ובלעדי . חלק הולך וגדל קיים אמנם את יהדותו ההלכתית אולם רק בתחום הקהילתי הפומבי . המפגש עם מוסד בית הכנסת הצטמצם , ובמקביל חל פיחות הול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד