פרק שני: תשתית תיאורטית להבנת הטקסטים של נטליה גינצבורג

מבוא החלק התיאורטי בספר זה שתכליתו לאפשר קריאה אחרת ביצירתה של גינצבורג מושתת על גישות שונות : היסטוריות , סוציולוגיות , תיאולוגיות פילוסופיות , תיאוריות של חקר הספרות בכלל ושל היצירה הנשית בפרט . כל גישה שופכת אור שונה על בית גידולה ועל יצירותיה של גינצבורג . לאחר סקירה היסטורית קצרה , המציגה תופעות רלוונטיות לבחינת הזהות היהודית וההתפתחויות התרבותיות שהשפיעו על המחשבה היהודית , אתייחס להיבט ההיסטורי - סוציולוגי של אלבר ממי , להיבט הפילוסופי - תיאולוגי של אבי שגיא וגילי זיוון , להיבטים הספרותיים והסוציו - ספרותיים של גרשון שקד , מיכאיל בחטין וסטיוארט יוז , לתיאוריה הדה - קונסטרוקטיביסטית שעוסקת במהותה החתרנית של קריאת טקסט של הפילוסוף ז ' ק דרידה , ולמאפייניה של הכתיבה הנשית הספרותית , כפי שהוגדרו על ידי חוקרות פמיניסטיות . כל אלה יסייעו בידי בהמשך לייסד לגיטימציה לקריאה אחרת ביצירותיה של גינצבורג תוך זיהוי סממנים יהודיים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד