מנגנוני התאמה תרבותית: אירנה קאיון וקנת סטאו

מחקריה של אירנה קאיון ( Irene Kajon ) בודקים את יחסי הגומלין בין יהדות ונצרות בפילוסופיה האירופית , ומוכיחים קשר עמוק וסבוך בין ההוגים היהודיים והוגיה הנוצריים המרכזיים של התרבות האירופית . לעיתים , ההוגים היהודים משמשים מקור השראה לתרבות האירופית כגון : פילון האלכסנדרוני המשמש השראה לאבות הכנסייה , הרמב "ם המצוטט על ידי תומס מאקווינס , שפינוזה שהיה מהוגיו המרכזיים של האידיאליזם של סוף המאה ה - . 18 לעיתים , ההוגים היהודיים מושפעים מההגות הכללית כגון : מנדלסון המושפע מלייבניץ , רוזנצוויג שביקר את הגל ולווינאס שביקר את הוסרל והיידגר . קאיון סבורה שיחסים מורכבים אלה , בין המחשבה היהודית וההגות האירופית , משקפים את המצב המיוחד של הקהילה היהודית באירופה . המחשבה היהודית לאורך ההיסטוריה של אירופה , שונה באופן עמוק ומהותי מהפילוסופיה הכללית אולם לא לגמרי נפרדת ממנה . מצד אחד שימרה הקהילה לאורך השנים את תרבותה השונה מהתרבות הכללית , ומנגד קיימה דיאלוג חי עם הסביבה האירופית הנוצרית . המחשבה היהודית מרחיבה את הרעיונות הבסיסיים של ההגות הכללית , ובהם את הטולרנטיות , את החילוניות ואת ההומניזם , מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד