פרק ראשון: ייחודה של יהדות איטליה, סקירה היסטורית בדגש על המאה ה-20