חלק א - רקע תיאורטי

" אין מתם בּנפשי , אין מתם בּבשרי השּיגתני נקמת אדני והגּעתּי אליכָ בּוֹדד ושלם ואתּה אם תּוּכל, פּתח לי" ( לאה גולדברג , שירים ב ' , עמ ' 205 , 204 )  אל הספר
הקיבוץ המאוחד