מבוא

העצמאות והריבונות המדינית של העם היהודי שהושגה באמצע המאה ה - , 20 והבכורה שניתנה לשפה העברית בהתמודדותה עם היידיש כשהעברית הפכה לשפתה של מדינת ישראל , לרבות שפת הספרות המודרנית הנכתבת בארץ , יצרו אשליה שעם הישראליות הריבונית , תם משבר הזהות היהודי המודרני . אשליה זו צמצמה את העניין בתרגומה לעברית ובהנגשת מיטב הספרות העולמית הנכתבת בידי סופרים יהודיים בלשונות לעז , וחשיפתה לקורא הישראלי . כפירתו של ברוך קורצוויל בקשר שבין הספרות העברית המודרנית לבין הספרות העברית העתיקה לדורותיה מחד גיסא , ואידיאל הרציפות התרבותית מבית מדרשו של דב סדן , שצמצמה את הספרות היהודית לכל מה שנכתב בעברית או ביידיש ובמקרים מיוחדים גם באנגלית מאידך גיסא , הצרה את אופק הראייה , הקטינה את מנעד ההקשבה של קוראי העברית לספרויות של יהודים בשפות אחרות ופגעה בעקיפין גם ביכולתם להקשיב לקולות אחרים בתוך הספרות העברית . חיים חוצי גבולות של יהודי התפוצות כגון אלה של האנוסים והקונברסוס והמתבוללים שחזרו ליהדותם , חיים קרועים ממסורות וקהילות , הצמיחו מגוון זהויות שאינן יכולות להתקיים תחת נוסחת שייכות אחת , כמו כן הביאו ל " יו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד