תוכן העניינים

מבוא 13 הקדמה 16 חלק א ' - רקע תיאורטי 29 פרק ראשון : ייחודה של יהדות איטליה , סקירה היסטורית , בדגש על המאה ה - 31 20 מאפייני הקשר של יהודי איטליה עם סביבתם הלא - יהודית 31 מאפייני הקהילתיות היהודית באיטליה 35 יהדות טורינו 35 יהדות רומא 40 מנגנוני התאמה תרבותית : אירנה קאיון וקנת סטאו 46 טראומות היסטוריות ושיבושי התאמה 49 בית גידולה של נטליה גינצבורג 53 פרק שני : תשתית תיאורטית להבנת הטקסטים של נטליה גינצבורג 61 סקירת תופעות היסטוריות רלוונטיות לבחינת הזהות היהודית : 26 המאה ה - 16 עידן הפחד , המאה ה - 18 מהפכת ההשכלה 62 פוסט - מודרניזם 67 היבטהיסטורי - סוציולוגי : התיאוריהשל אל ברממי על הזהות היהודית 07 היבט פילוסופי - תיאולוגי על הזהות היהודית המודרנית : 80 אתגר השיבה אל המסורת : התיאוריה של שגיא על הוגים יהודיים המתמודדים עם המודרניזם ועם הפוסט - מודרניזם 80 " דת ללא אשליה " : התיאוריה של גילי זיוון על הגות יהודית פוסט - מודרנית 87 היבט ספרותי ביחס לזהות היהודית המודרנית 89 תיאוריית הזהות של גרשון שקד 89 תיאוריית הרב קוליות של מיכאיל בחטין 96 תיאוריית הדה - קונסטרוקציה והפסיכואנליז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד