מסה: עיון במושג "חילונות"

זלי גורביץ' המילים " חולין " , " חילונות " , " ימי חול " , ו " חול המועד " נשמעות באוזנו של ילד כקשורות במילה " חול " - כחול אשר על שפת הים . חול כחומר פשוט , יומיומי , נידף , נערם , מתפזר מהר , סתמי . אבל מסתבר שהמילים הללו אינן קשורות כלל לחול אלא באות דווקא מהשורש חל " ל , וכולן , וכמותן גם המילה " חלון " , קשורות במונחים " חלל " , " חילול " , ו " התחוללות " . ההקשר שבו הופיעה המילה בתחילה ( שגם היא מאותו שורש ) הוא הלכות כוהנים . " חילוני " הוא אדם שאינו כוהן , מי שמודר מן הקודש ; גוף ריק מקדושה , זר לקדושה , שנדחק מרצונו או בעל כורחו אל מחוץ למעגל הכוהנים המסתופפים בתחום הקודש ומופקדים עליו ועל גבולותיו . המונח " חילוני " נזכר לראשונה בתרגום אונקלוס לארמית מן המאה השנייה לספירה . בתרגום הפסוק " ובת כהן כי תהיהלאישזרהיאבתרומתהק ֳ דשים לא תאכל " ( ויקרא כב , יב ) , אונקלוס מתרגם את המילים " איש זר " במילים " גבר חילוניי " . המשך לשימוש זה מופיע במדרש ויקרא רבה , מאות שנים מאוחר יותר : " משל לכהן גדול שהיה מהלך בדרך . נזדמן לו חלוני אחד אמר לו אלך עמך , אמר לו בני , כהן אני ובדרך טהו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד