ה. סוף דבר

כזכור , חוקרים שונים ( גדליה אלון , מנחם אלון , דניאל אלעזר , משה הלינגר , יונתן זקס , זאב ספראי , נחום רקובר ואחרים ) ציינו , כי הייחודיות בפעילות הקהילה היהודית היא בהיותה וולונטרית ואוטונומית , ושצמחה " מלמטה " ( ולאו דווקא מהנהגת הקהילה הממוסדת ) . המסורת היהודית הקהילתית נתגלתה כטובה במיוחד , בגלל דאגתה לפיתוח איזונים של חברה אזרחית , כזו , הבולמת את ההקצנה המערבית הליברלית האינדוידואליסטית , המפרקת למעשה את יסודות החברה . טיעונים אלה עומתו כזכור מול מאוד של שירותים רפואיים לאנשים עם לקויות ומחלות ; מתוך כוונה לאפשר לכל אדם להמשיך באורח חייו בביתו , עם משפחתו וקהילתו , ולא להיאלץ לעבור למוסד סיעודי ; ובהנחה , שהשארת החולה בקהילתו הטבעית חשובה להחלמתו הפיזית והנפשית . העמותה נפתחה כהתנדבות אישית של מיכל ואורי לופוליאנסקי בשכונת רוממה המסורתית ( " עזרת תורה " ) בירושלים , שעסקה בהשאלה של ציוד רפואי ועזרים רפואיים . תוך שנים אחדות התפתחה הפעילות - שהייתה במקורה קהילתית - מקומית - למיזם ארצי ענק , המספק עזרה רפואית לכל אדם בקהילתו , יהודים ולא יהודים . ל " יד שרה " יש אלפי מתנדבים , מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל