11. נראה, שהמהפכה תבוא "מלמטה" (וכבר נשמעים פעמיה)

לאחר שהצגתי חמש הצעות אלה כדוגמאות , שמתי לבי לכך , שהראשונות נוטות להיות ממלכתיות , במובן של יוזמה ממסדית ארצית , ואילו השתיים האחרונות , ובייחוד זו של " הבנק החברתי ה - , " 1 נוטות לבוא דווקא " מלמטה " , ושמא משם תבוא המהפכה . במציאות הישראלית המתחדשת ( החיובית , זו שאין מרבים לקרוא עליה בתקשורת ) , כבר רוחשת מהפכה חברתית של מוסדות רבים ומגוונים , והם עולים ופורחים בהווייה הישראלית . כך מתפתחות רבבות עמותות , הבאות לסייע לפתרון מצוקתם של היחיד ושל החברה ; אלה , שכיום , אין המדינה נותנת להם מענה ; כל אלו הן עדות להתפתחות מחודשת של הקהילה בישראל , ולכך נעשה היום מחקר מסועף . כך מתפתחים המגזר השלישי , המגזר הרביעי , ארגוני גג לעמותות רבות ומגוונות של 79 " עמותה " היא סוג של תאגיד המורכב מקבוצת בני - אדם ( או תאגידים אחרים ) , אשר חברו יחד למען מטרה מסוימת ( לרוב מטרה ציבורית ) . ב - 2015 רשומות בישראל מעל 50 . 000 עמותות ( רובן פעילות ) . 80 לטענת מוקי צור ( על אתר ) , בעייתו של " המגזר השלישי " , שהוא " נשלט על ידי פילנתרופיה אינטרסנטית " . אין ביכולתי להעריך טענה זו , אבל מידע כללי או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל