ג. מצע לאומי־יהודי (1): ד"ר ה' ליפשיץ והרב א' עופרן — מרבנות ממלכתית לקהילתית

להלן מצע חדש של תנועת " נאמני תורה ועבודה " בנושא שירותי הדת במדינה , כפי שנוסח על ידי ד "ר הדר ליפשיץ ( המשמש בתנועה כראש פרויקט " אור חדש " לדמוקרטיזציה של שירותי הדת ) , יחד עם הרב אילעאי עופרן ( רב קבוצת יבנה ופסיכולוג ) . מתוך המצע הארוך ( שנמצא במרשתת ) הובאו כאן רק קצת סעיפים , וגם הם בקצרה ; ובהנחה , שהקורא המשכיל יוכל דרכם לעמוד על טיבם הכללי . מצע להסכמה לאומית בנושאי דת ומדינה בראשית התנועה הציונית הוחלט על הסדר ה " סטטוס - קוו " , שנמנע באופן שיטתי מהכרעה בנושאים השנויים במחלוקת ; וכך , טלאי על טלאי , התקבעו ההסדרים השונים . עכשיו מבקשת התנועה לצאת בבשורה חדשה : מסקרי דעת קהל מתברר , כי את מקומן של האידיאולוגיות הקוטביות מחליפה בשנים האחרונות הסכמה לאומית רחבה , מימין ומשמאל , מתוך בחירה חופשית וללא כפייה : נמצא , כי בסוגיות רבות בענייני דת ומדינה , יש הסכמה עקרונית של יותר מ - % 75 מהיהודים בישראל . כך ועדת טרכטנברג ראתה במחאה החברתית של קיץ תשע " א - ביטוי לתנועה של " דמוקרטיה השתתפותית " . אנו מאמינים כי טיפוח דמוקרטיה כזו באמצעות המודל הקהילתי - יהפוך את כלל החברה בישרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל