ב. מצע לאומי־מדיני (2): פרופ' דניאל אלעזר — ישראל כמדינה פדרלית

ב - 1986 פרסם דניאל אלעזר ספר המוקדש לחשיבה פדרלית , ובו ניתוח של החברה הישראלית ; וזאת , מול המשטר המדיני הפדרלי בארה " ב . " פדרציה " היא מלטינית : , foedus ברית , התאחדות , ומשמעה " איחוד מדינות שונות ( או קהילות ) למדינה אחת , תוך שמירה על עצמאות מסויימת לחלקי הפדרציה " . אלעזר 59 הצעה דומה העלה אהוד טוקטלי ( " המדינה השביעית ") , והיא מובאת כאן רק בכותרות . לפיה , לישראל היו עד כה שש מדינות : הראשונה , בתקופת השופטים , ולאחר כניסתם לארץ ישראל ; השנייה , בתקופת המלכות של דוד ושלמה ; השלישית , לאחר שלמה , כשעם ישראל נחלק בין שתי ממלכות ; הרביעית הוקמה עם הצהרת כורש , בראשית הבית השני ; המדינה החמישית קמה בתקופה ההלניסטית , עם מרד החשמונאים . לאחריה באה הגלות , והמדינה השישית היא מדינת ישראל המודרנית , שקמה לאחר אלפי שנות גלות , כרפובליקה בעלת משטר פרלמנטרי , בשנת תש " ח . המדינה השביעית צריכה לקום כיום , כדי להבטיח את עצם קיומו של עם ישראל בארצו : משבר ערכי , חברתי ופוליטי , מאיים בשנים האחרונות על הישגי המפעל הציוני , ושורש הרע הוא במשטר הריכוזי הקיים כיום במדינת ישראל . המבנה החוק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל