8. הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ: על הזיקה בין מוסר וקהילה

דוגמא לתיאוריה מקיפה בנושאים קריטיים אלה נמצאת בהגותו של הרב אליעזר ברקוביץ , " אחד 42 כך הציע י ' איתן מקבוצת יבנה ( במכתבו אליי מיום , ( 16 . 1 . 15 ובעקבות אבא קובנר , כי יש לחפש את המיוחד ביהדות , והוא הצירוף בין הדאגה לחירות הפרט ובין הדאגה לקיומו של הציבור . לדעתו , " הפתרון איננו רק באיזון בין הקהילות לממשל המרכזי " , אלא יותר מזה : בהטמעת רעיונות היהדות על חירות ( ואנרכיזם ) בתוך מוסדות הממשל , ושיהיה ממשל בעל אופי ה " שונה מיתר העמים " . זוהי בעצם שאלת השאלות של חיבור זה : האם ביכולתנו ליצור היום " צורת ממשל " , שתבטא את הלוז של אנרכיזם דתי , ובהמשך הפרק אכן נציג כמה תשובות ראשוניות . 43 הרב עמית קולא הוא רב הקיבוץ הדתי עלומים שבנגב , וראש בית המדרש ההלכתי של " בית הלל " . אני מודה לו על שיחתו עמי , ועל מכתבו אלי ( מיום , ( 27 . 7 . 15 שבו סייע בידי לנסח כמה מן ההיגדים בפרק זה . 44 דבר ' ב , . 26 - 24 דברי הרב קולא פורסמו במוסף שבת של מקור ראשון , פרשת דברים תשע " ה ( . ( 24 . 7 . 15 45 עמ ' 127 לעיל . 46 תנחומא בובר , ב , תזריע ז , עמ ' ; 35 הובא לעיל , עמ ' , 35 בהגותו של הר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל