4. הקהילה חשובה מאוד — אך אינה מחליפה את המדינה: גם המדינה צריכה חיזוק

הרעיון האנרכיסטי של המדינה והקהילה הוא מרכזי בחיבור כאן , אבל יש להבהיר ולהדגיש , ולמען מניעת כל ספק , שאין כוונתו לקהילה שתפרק את המדינה ( כפי שתכננו גודווין ופרודהון , ראשוני האנרכיסטים ) , אלא שתשלים אותה . וזאת , בגין שתי סיבות עיקריות : ראשית , ולמרות שבחה , גם " קהילה " יכולה להיות עריצה וגם " שבטים " יכולים להיות דרקוניים , ולכך ישנן דוגמאות חיות בימינו על פני כל הגלובוס , במיוחד בעולם המוסלמי ( ובמידה מסוימת כנראה שגם בעולם היהודי , בייחוד החרדי ) . משום כך דרושה מידה רבה של איזון ושל דו - קיום בין הקהילה למדינה , בוודאי מול מדינת ישראל היהודית . " אנרכיזם " אכן נתפרש כאן כמגמה חיובית של ריסון המדינה הריכוזית בגלל נטייתה לרודנות , אבל אותו מושג עצמו יש להחילו גם על הקהילה עצמה ואף אותה יש לשמור מפני עריצותה שלה ( האקטואלית או הפוטנציאלית ) . שנית , חיים עצמאיים לגמרי , ללא מדינה , של קהילות בעולם המודרני , אינם אפשריים , ופונקציות שלטוניות רבות אינן יכולות להתבצע אלא על - ידי המדינה הריכוזית וזרועותיה - כמו מערכות מגוונות ומורכבות של מדע וטכנולוגיה ( אוניברסיטאות ) , רפואה ( בת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל