פרק יט: תובנות תיאולוגיות וסוציולוגיות לקהילה היהודית (עשר תובנות לקהילה היהודית כמגשימה בפועל של הרעיון האנרכיסטי המקורי)

עם סיכום החיבור נוכל להסיק , כי העם היהודי הגשים בפועל , במשך כמעט 1800 שנה של גלויותיו ( אם נתחיל את הספירה בגלות ) - ואם נחזור לתקופת השופטים התנ " כית , דהיינו : בעוד 1200 שנים , הרי זה כמעט 3 , 000 שנה - את האידיאל האנרכיסטי המקורי . זהו אותו אידיאל , ובאותו מובן שגודווין ופרודהון הציגוהו ברבים במאה ה - 19 ( בחושבם לפי תומם שהם הראשונים לייצגו ) - מבנה קהילתי -פדרטיבי המשמש תחליף למדינה . במקרה היהודי , זה היה אפילו ניסיון מוצלח מאוד , ולדעת חוקרים רבים - כמו ז ' ספראי וי ' גורני - התופעה של קהילה יהודית אוטונומית , שחייתה לאורך דורות רבים בכל תפוצות העולם , הייתה ייחודית ליהודים ואין לה מקבילה בהיסטוריה של העמים האחרים שבקרבם חייתה . להלן אציג עשר תובנות בפריסה רחבה , כדי להבין את הקהילה היהודית לדורותיה - תובנות האמורות להגדיר " קהילה " יהודית מהי : מתי נולדה , מהן סגולותיה ומה טיבה וייחודה . הסתמכתי תחילה על כמה תובנות כאלה שהציגו הוגים כמו דניאל אלעזר , חיים הלל בן - ששון , אלברט באומגרטן , שלמה דב גוייטיין , הרי " ד סולובייצ ' יק , זאב ספראי , וגם הוספתי אחדות מדעתי , לאחר עיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל