ח. סיכום: 3,000 שנה של התנסות יהודית בחיים קהילתיים־פדרטיביים

הטבלה להלן מציינת את המבנה הקהילתי הפדרטיבי שאפיין את היהודים במשך 3 , 000 שנות קיומם : 117 אלעזר , עם ועדה , עמ ' . 40 אלעזר דן בסיכומו רק בחלק מן התובנות המובאות כאן והמנויות על ידו . בפועל , הרחבתי את התובנות שלו ואף הוספתי עליהן . 118 פוליטאומה - ישוב מדיני בתוך ישוב מדיני . שימשה אמצעי שלטוני הלניסטי לשם קיומם של מיעוטים אתניים -דתיים באזור הים התיכון והתאימה במיוחד ליהודים בשל " דחפיהם העזים לקיום אוטונומי " . פוליטאומה כזאת התקיימה בקהילות בית הכנסת במגוון צורות - למשל : באלכסנדריה שבמצרים נמסרו הסמכויות ביד אתנרך ( נציב ) וגרוסיה ( מועצת זקנים ) של הקהילה . ישנם מבנים ארגוניים שקמו בקהילה של בית כנסת אחד ; וישנם שהתבססו על כמה בתי-כנסת , על בסיס על - קהילתי ( שם , עמ ' . ( 180  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל