ו. הרעיון המשיחי בקהילה בת־זמננו: על משיחיות "דתית", "חילונית" ו"פרקטית"

. 1 זליגמן גורן : " משיחיות חילונית" הרעיון המשיחי בוואריאציה ה " חילונית " שלו כבר עלה לעיל פעמיים בדיון עם זליגמן - גורן - לראשונה , בפרק ב , בדיון על החשיבה האוטופית של הרעיון האנרכיסטי ; ובשנייה , בפרק יב , בדיון על הממד היהודי בחייהם של מהפכנים יהודים באירופה של המאה ה - . 19 כן ציינו , כי ספרות גדולה נכתבה על הרעיון המשיחי בישראל , וכי " המשיחיות , כמכלול אמונות , ציפיות , כיסופים ותקוות לעולם טוב יותר , נחשבת לאחת התרומות המקוריות והייחודיות שתרם עם ישראל לעולם עוד מימי קדם " . יוסף קלוזנר שימש פה לרבים בטענתו , כי מכל העמים , " עם ישראל לבדו היה בעל חזון משיחי בעולם העתיק " , כאשר הכוונה היא לחזון משיחי שמאפייניו דתיים במובהק . עם זאת , נקטנו ( לעיל , בפרק ב ) מונח " משיחיות חילונית " בשמם של שני חוקרים מהמכון למחקר של יד טבנקין - ד " ר חיים זליגמן ז " ל ( מקיבוץ גבעת ברנר ) וד " ר יעקב גורן יבל " א ( מקיבוץ גינוסר ) . לדעתם , המונח משקף מעין " גלגול חילוני " של התפיסה הדתית הנוגעת לרעיון הגאולה והמשיחיות , ותרגום " חילוני " כזה של האדם מבטא חתירה ליצירה אנושית מתחדשת - מאפייני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל