ד. הקהילה בימי הביניים ועד לעת החדשה

י ' בער , שהתמקד בימי הבית השני , בנה גם יסודות להמשך הדיון בקהילה בימי הביניים - תקופה שבה התפתחה הקהילה היהודית והאוטונומיה שלה . לעידן מרכזי זה אביא כמה מקורות , המייצגים חמישה היבטים שונים . אאריך קמעא בעידן זה , כי בהיסטוריה הממושכת של הקהילה היהודית , יש דווקא ל "ימי הביניים " ( בערך , מאחרי תקופת הגאונים ועד העת החדשה ) החשיבות הגדולה ביותר - כך דומני - לקהילה כגורם שאיפשר את הישרדות העם היהודי ואת קיומו בגלות , גם בתנאים עוינים במיוחד . 1 ) דיני ממשל כבסיס להתפתחות הקהילה : הדגמה מ " ספר השטרות" להלן דוגמא בולטת ליוזמה שנקט הציבור ולכוחו בביסוס הקהילה מצויה בספר השטרות , שחובר במאה ה - 11 בידי רבי יהודה הברצלוני . קובץ זה יכול להיחשב קלאסי וכדוגמא לחוקי - מופת לממשל מדיני של העם היהודי בימי הביניים . בגלל חשיבותו היתרה להבנת מהות הקהילה יצוטט להלן המבוא לספר : אנו , זקני הקהילה ( , ( X בשל חטאינו הרבים שוקעים , מתמעטים ונחלשים , עד כי נותרנו רק אחדים מני רבים , כעץ בודד בפסגת ההר , ואנשי קהילתנו נותרו ללא ראש או נשיא , או שופט עליון או מנהיג . כך שהם כצאן ללא רועה . וכמה מאנשי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל