פרק יח: הקהילה היהודית במהלך הדורות: הערכה וסיכום

על אף שלא הייתה ליהודים מדינה משלהם בימי הביניים , הקהילות ביצעו באופן עצמאי תפקידים של מדינה – הטילו מסים , הקימו בנייני ציבור , דאגו לביעור העבריינות , להענשתם ולהשגחה על הסדר . כמו כן עסקו בחינוך , בפוליטיקה כלכלית , ואפילו בהגנה עצמית ... בקיצור : הקהילה שיקפה את כל המטרות והאידיאלים שיוחסו לציבור 1 וליחיד בישראל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל