חלק שישי: הקהילה היהודית כיצירה אנרכיסטית: סיכום, ומבט לעתיד