10. ארתור ואסקוב (A. Waskow)

עמדות הגותיות דומות הביעו גם הוגים יהודים בארצות הברית , כמו הפובליציסט א ' ואסקו . נולד ב - 1933 בארה " ב , וכיום משמש רב בתנועה להתחדשות יהודית ( הקרובה לתנועה הרקונסטרוקציונית ) . פעיל פוליטי אקטיבי בארה " ב ובגופים דתיים שונים שעסקו בזכויות אדם ובקידום רעיון השלום ( כמו " המרכז לשלום " , שייסד ב - , 1983 לשם " התחדשות יהודית " ) . בין השאר היה שותף בעריכת כתב - העת הרדיקלי " ) Ramparts סוללות מגן " ) , שפרסם ב - 1969 את תוכניתו Freedom Seder ( " סדר חירות " ) , זאת עשה במסגרת הגדה של פסח , שבה כרך את רעיון החירות המקראי של שחרור בני ישראל ממצרים עם מאבקי חירות מודרניים , כמו אלה המנוהלים על - ידי התנועה הפמיניסטית והתנועה לזכויות האזרח בארה " ב . היה שותף , ואף נכלא על כך לא אחת , בפעילות נגד מלחמת וייטנאם , נגד אפליה גזעית ובעד מאבק לשחרור יהודי ברית המועצות לשעבר ועוד ( ולא מניתי כאן אלא קצת מפעילויותיו בתחומים אלה ) . באורח דומה לגוסטב לנדאואר ( וכנראה מבלי שהכיר את כתביו ) , פיתח ואסקוב את רעיונות התורה הנוגעים לשנת היובל ולשחרור העבדים , בהצביעו על קווי דמיון בין חוקים אלה למר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל