9. הרב אהרן שמואל תמרת (1931-1869)

הרב אהרן שמואל תמרת היה רב שעמד על הגבול שבין חרדיות לציונות דתית . הוא חי ופעל במזרח-אירופה - רוסיה , ליטא ופולין . בצעירותו למד בוולוז ' ין , שם הכיר את ביאליק , ואחר כך הצטרף לתנועה הציונית עם היווסדה . הוא ביקר באורח חריף ( במאמרים פובליציסטיים שפרסם תחת הכותרת " אחד הרבנים המרגישים " ) את ההנהגה החרדית במזרח - אירופה ואת העולם החרדי , בכלל , על התאבנותו - מה שגרם לצעירים דתיים להתרחק ממסורת ישראל . השתתף בקונגרס הציוני הרביעי ( , ( 1909 אך התאכזב מהרצל ומהציונות המדינית ופיתח השקפת עולם פציפיסטית ואנטי - לאומנית , שבה ביקש לראות בסיס לשפיכות דמים ולמיליטריזם . אחרי מלחמת העולם הראשונה פיתח את חזון השלום העולמי ( באורח דומה לאברהם יעקובוס , הנזכר לעיל ) . לדעתי , יש מקום להרחיב במקום אחר את הדיבור בעניינה של אישיות מעניינת זו . 157 " בטרם שמיטה " , עמודים , 488 ( תשמ " ו ) , עמ ' . 12 - 10 158 בפרק " שמיטה ויובל " , בתוך : י ' מבורך ( עורך ) , ביום ההוא : דרשות ומאמרים למועדי אייר , מכון כתבי הרב שג " ר : ירושלים תשע " ב , עמ ' . 216 - 209 יש לציין , כי הרב שג " ר מדגיש נימה חסידית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל