7. צוריאל אדמנית (1973-1915)

שמו המקורי היה פרנץ וילהלם דיאמנט . נולד בבית דתי בורגני בפוזן שבגרמניה , היה חניך תנועת הנוער " עזרא " בברלין , למד שנה בישיבת מונטרה שבשווייץ , עלה ארצה והצטרף מיד לקבוצת רודגס - לימים , קבוצת יבנה , שבה היה פעיל כל ימיו . היה מדריך הכשרות של " בני עקיבא " מחו " ל ומהארץ , כתב והרצה בנושאי דת ומדינה ונחשב הוגה דעות מרכזי של הקיבוץ הדתי . כתביו המגוונים היו פזורים במקומות רבים , ולאחר פטירתו נאגדו רובם לכדי משנה שלמה , רחבת יריעה והיקף , בספר שהוצא לזכרו . " על סוציאליזם בימינו" המאמר תחת כותרת זו נכתב בביטאון הקיבוץ הדתי עמודים בשנת תשל " א . צוריאל התייחס בשלילה גמורה כלפי הרעות הגדולות והנזקים שהסוציאליזם הסובייטי הביא על עצמו ועל העולם , והסתייג מהם נמרצות : " לא נוכל להתעלם מהכישלון החרוץ של הרעיון הסוציאליסטי הנשגב בדרך ביצועו ... אלה לא יהיו לנו מטיפי - מוסר , לא הם ולא חסידיהם השוטים ברחבי העולם " ( עמ ' . ( 67 אף - על - פי - כן הוא גם הציע לא " לשפוך את הילד עם מי האמבט " . לשם כך הוא הציג אנלוגיה תנ " כית ( שהרב אשלג , כמובא לעיל , היה מן הסתם סומך את ידיו עליה ) ושואל באופן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל