6. הרב שאול ישראלי (1995-1909)

ממנהיגי הציונות הדתית . נולד ברוסיה , ונעוריו עברו עליו בצל המהפכה הקומוניסטית . עלה ארצה ב - , 1934 למד בישיבת " מרכז הרב " בירושלים והוסמך לרבנות על - ידי הרב משה חרל " פ . הרב ישראלי שימש תחילה רב המושב הדתי כפר הרא " ה ( המסונף לאיגוד המושבים של " הפועל המזרחי " ) , היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל , כיהן כראש ישיבת " מרכז הרב " בירושלים וזכה בפרס ישראל למדעי היהדות לשנת תשנ " ב . נחשב כאחר הרבנים המומחים במצוות התלויות בארץ , בכלל , ובענייני השמיטה , בפרט . מאמר אחד שכתב מגלה עמדה מרחיקת - לכת מבחינת תפיסתו הסוציאלית את רעיון השמיטה והיובל . לדעתי , מעט מבין רבני הציונות הדתית ( אם בכלל ) הרחיקו לכת כמוהו בפרשנותו החברתית , הישראלית והאוניברסלית לגבי רעיונות השמיטה והיובל . המובאות מדבריו שתוצגנה להלן עניינן אפוא מאמרו זה האחד . השמיטה הרב ישראלי מציין , כי למצוות השמיטה יש קודם כול טעם " חברתי " , הנוגע למצוות שבין אדם לחברו , בהשבתת הקניין הפרטי . נוסף על כך טעם " דתי " , הנוגע להכרה שהשמיטה היא גם " שבת לה "' , דהיינו : '" כי לי כל הארץ ' , שאין האדמה שלנו ולא כוח העשייה שלנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל