5. הרב ישעיהו שפירא: "האדמו"ר החלוץ" (1945-1891)

הרב ישעיהו שפירא היה ממנהיגי תנועת העבודה של הציונות הדתית וממייסדי תנועת " המזרחי " בפולין בסוף מלחמת העולם הראשונה ( , ( 1917 שם פעל בקרב הציבור החסידי למען עלייה לארץ ישראל . בעידודו הוקמו בפולין שלוש קבוצות חסידיות להתיישבות בארץ , ושתיים מקבוצות אלו הקימו לאחר מכן את כפר 101 ש " ז שרגאי , " תורת המרד הקדוש " , נתיבה , יט ( תש " ד ) , עמ ' . 3 - 2 ראו פישמן , הקיבוץ הדתי , עמ ' , 64 והערה . 71 102 ראו ספרו החדש של ח ' בן - ארצי , החדש יתקדש : הרב קוק כפוסק מחדש , חמד : תל אביב . 2010 103 פישמן , הקיבוץ הדתי , עמ ' . 58 104 שם , עמ ' . 59 105 שם , עמ ' . 63 חסידים ואת קריית אתא . היה בין מייסדי תנועת " הפועל המזרחי " בישראל ואף עמד בראשה כמה שנים . בהיותו בן 51 החליט לממש את שאיפתו להיות עובד אדמה בארץ , מכר את נכסיו , נטש את תפקידיו הציבוריים , ובשנת תש " ג עלה לארץ והתגורר במושב הדתי כפר פינס , שם עסק בחקלאות , כמימוש ערכי ומעשי של רעיון " תורה ועבודה " . מאמר קצר פרי עטו ( " ועשית הישר והטוב " ) שימש במשך שנים רבות אבן - יסוד במשנת הציונות הדתית לגווניה , לנוער ולמבוגרים . וזו תמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל