4. שלמה זלמן שרגאי (1995-1899)

יליד פולין , גדל בבית חסידי , השתתף בכל הקונגרסים הציוניים החל בשנת , 1929 והיה מאבותיה הבולטים ומהאידיאולוגים של תנועת " תורה ועבודה " ושל הציונות הדתית . היה חבר הנהלת הסוכנות היהודית וראש מחלקת העלייה שלה ולאחר הקמת המדינה שימש ראש עיריית ירושלים במשך שלוש שנים . חיבר בימי חייו עשרות ספרים ומאות מאמרים , ופה לא נדון כלל במשנתו , אלא בפסקה אחת בלבד שלו הנוגעת ל " מרד הקדוש " - " המהפכה הקדושה " , שהיא תורת משה : " למחות את כל היקום , ולהקים עולם חדש " . ש " ז שרגאי ניסח , כעשר שנים לאחר שח " ל , הרהורי דברים חריפים בעלי אופי תיאולוגי , שהסבירו איך הבשיל הרעיון הדתי הבוטה של ה " מרד " בתוך העולם היהודי האורתודוקסי . וכך כתב : מהו המעין ממנו נשאב רצון וכוח למהפכה הקדושה ? ... זו התורה אשר שם משה לפני בני ישראל . היא התורה של המהפכה העולמית המתמדת ... עם ישראל , זהו העם המהפכני המתמיד אשר מאז היותו לעם , בועט הוא בשגרה המתמדת , בהרגלים אשר מסביבו ... עם מהפכני זה ניתנה לו תורה מן השמים : זאת תורת המהפכה הקדושה , הסדר הקדוש ... תורה זו ... לפעמים אין היא שוללת גם למחות את כל היקום ולהקים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל