3. שמואל חיים לנדוי [שח"ל] (1928-1892)

שמואל חיים לנדוי נולד בפולין , נודע כתלמיד חכם כבר בילדותו וכנוטה אחרי חסידות קוצק . בצעירותו נחשף לכתביהם של ראשוני הציונות הדתית - הרבנים אלקלעי , קלישר ואלישברג - ונעשה עצמו ציוני בעל הכרה ציבורית מוצקה . החל לפעול בחוגי חסידים בסביבתו והתפלמס בכתב עם עמדתו הלא -ציונית ( בעליל או במשתמע ) של הרש " ר הירש . השתתף ב - 1919 בוועידת " המזרחי " בפולין ובמהלכה התעמת בוויכוחים אידיאולוגיים בין " צעירי מזרחי " , שייצגו עמדה שמרנית וביקשו להתרכז בעבודה פנימית בתוך הקהילות היהודיות בפולין . כנגדם , הוצגה עמדה " שמאלית " , שלנדוי היה שותף לה , שצידדה בעלייה לארץ , בגיבוש " הכשרות " ( דהיינו : כפרים חקלאיים שבהם חבריהם מכשירים את עצמם לעבודה חקלאית בארץ ישראל ) ובהזדהות עם התנועה הציונית הכללית . חבורה זו חתרה לקבלת עמדה תנועתית ולפיה , ומעמד מנצלים . עניים ועשירים , ושכבת ביניים של בעלי מלאכה וחקלאים זעירים " ( מסות , עמ ' . ( 81 כיוון שתופעת ההתקוממות מצד הפועלים ידועה מהתקופה החדשה , מחפש אותה סיסטר גם במקרא , אבל אינו מוצא , והוא מודה : " אין כמעט עדות ספרותית במקרא על התמרדות או מקרים דומי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל