1. דון יצחק אברבנאל

" הטבע עשה את בני האדם בני חורין ושווים במעלתם" אלמלא ידענו שאברבנאל חי במאה ה - , 15 אפשר היה לחשוד בו שהעתיק משפט קלאסי זה מכתביהם של גדולי ההוגים שבאומות העולם במאות ה - 17 וה - , 18 כמו תומס הובס : " הטבע עשה את בני האדם שווים בכוחות גופם ורוחם " ; או כמו ז ' אן ז ' אק רוסו ( לעיל ) : " האדם נולד חופשי , ובכל מקום הוא נתון בכבלים " ; או כמו המשפט הפותח של חוקת מסצ ' וסטס : " כל בני האדם נולדים בני חורין ושווים ולהם זכויות מסוימות שהן טבעיות , מהותיות ואינן בנות - הפקעה " . הואיל ואין לפקפק בדבר שאברבנאל הקדים את כל הנ " ל במאות שנים , אין לנו אלא לראות באיש זה כהוגה הדעות הקדום ביותר הידוע לנו , השוזר בעוצמה רבה עקרונות " שיוויוניים " לפרשנות הדתית את התורה . כיוון שהוא מעניק לעקרונות אלה פרשנות פוליטית רחבה , יש , כמו זאב הרוי , המכנים אותם " פרשנות קומוניסטית " . נביא להלן את הדברים בשמו של אברבנאל , וישפוט הקורא : " ושכן היו הדברים הנמצאים אצלם אחדים לכולם בשווה , כי לא היה לאדם פרטי נחלה ולא דבר אחר פרטי לשימושו , כי הכול היה אחד כולל ושווה כולם , כמו הלשון . ואמנם , כשנטו לחיד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל