2. ליאונרד ראגאץ (1945-1868) — סוציאליסט ואנרכיסט דתי, לא יהודי

ל ' ראגאץ אינו ידוע הרבה לציבור היהודי והישראלי . בגלל עמדותיו התיאולוגיות הקרובות אל היהדות ואל ישראל באנשי הרוח היהודים שהיו בקשר עמו ( כמו עקיבא ארנסט סימון , מ ' בובר , ש "ה 11 היהודים אכן יכולים להעיד מנסיונם המר בגלותם המתמשכת , באיזו מידה היעדר הכוח ( העצמי של הקורבן ) עלול לגרום להשחתה מוסרית ( של התוקפן ) . 12 על התיאוריה הידועה של " מרד האיכרים " ( The " peasants revolt " model ) ראו גוטוואלד , שבטי ה ' , עמ ' . 886 - 884 13 מל " א ה , . 10 14 מנדנהול , החוכמה , עמ ' . 323 15 מל " א ח , . 5 16 החומר על ליאונרד ראגאץ המובא כאן נאסף על - ידי מכמה מקורות , בעיקר בעברית , חלקם נדירים . כמה מהם נמסרו לי על - ידי פרופ ' אברהם שפירא מאוניברסיטת תל אביב ( חבר קיבוץ יזרעאל ) , ואני מודה לו עליהם . מקור אחד נמסר לי על - ידי ד " ר חיים זליגמן ( ז " ל ) מגבעת ברנר . המקורות הם ל ' ראגאץ , " גוסטאב לנדאואר " , בתוך : יעקב זנדברג ( עורך ) , גוסטב לנדאואר : במלאת עשרים שנה להירצחו , הוצאת המרכז לתרבות של הסתדרות העובדים הכללית ; תל אביב תרצ " ט , עמ ' ; 43 - 38 יצחק לוי , מפ " ם ומשנתו של ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל