פרק יז: קריאה "מרקסיסטית" [מוטב: שיוויונית] של התנ"ך