ד. מדוע כה רב מספרם של היהודים בין האנרכיסטים בעולם?

עם יהודים שומרי מסורת . התופעה מעניינת : מסורת יהודית חזקה גורמת ליהודים לפעול בהרחבה בין האנרכיסטים . מנגד , מתרחשת תופעה כעין - הפוכה של התרחקות האנרכיסטים מהמסורת היהודית . לא עלה בידי לאשש ממקורות נוספים את טענת רכב , כי היהודים מנו % 80 מכלל האנרכיסטים בפולין , ו " רוב " בין האנרכיסטים בארה " ב . אבל גם אם המספר יימצא מוגזם , עדיין יש בו כדי להעיד על מספרם היחסי הבולט של היהודים בתנועה האנרכיסטית בכללה , וממילא חוזרת שאלתנו , המנסה לבחון את הסיבות לתופעה , למקומה . גם אליעזר ליבנה , בסקירה היסטורית שכתב על התפתחות הרעיון האנרכיסטי החל במאה ה - 18 ואילך , מציין , כי ההתנגדות ההיסטורית לשררה ולשלטון המלוכני היא כימיה של המלוכה עצמה . " ביטוי מופתי" של התנגדות כזו הוא מוצא לראשונה בתנ " ך , בפרשת התנגדותו של שמואל הנביא למלך ( שמ " א ח ) בעצם ימי ייסודה של המלכות בישראל . שלב מאוחר יותר של התנגדות כזו הוא מוצא באסכולת הסטואה של זנון ( שחלק על אפלטון ועל תמיכתו במדינה היררכית ) ובכיתות נוצריות בימי הביניים , ועד טולסטוי ( שם ) . מכל מקום , לאלי שאלתיאל ולשלמה רכב דעה קרובה ולפיה , הגו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל