פרק טז: בעת החדשה — המסורת היהודית כבסיס לאי־ציות, למרד ואף למהפכה