ג. "אנרכיזם דתי" — האם אינו אוקסימורון? האם "כשאלוהים הוא אדון העולם — האדם הוא עבד" (כדעת בקונין)? או, שמא אדרבא, בן־חורין (כך שמואל הנביא)?

שאלה זו כבר הצגתי לעיל בסוף פרק ב , ואני חוזר עליה כאן שנית , כדי לחזור ולבחון את עצמי לאחר שעשינו כברת דרך ארוכה בשלושה - עשר פרקים – מפרק ב ועד פרק יד : האם צדקתי בתשובה שעניתי על שאלה זו בפרק ב ? והאם אכן אין המונח והמושג " אנרכיזם דתי " בגדר סתירה מינה וביה , או בגדר אוקסימורון ? הרי במשנתם של הוגי דעת אנרכיסטים , ובפרט של ראשוני ההוגים של זרם זה , רווחת ההנחה שהדת היא המכשול הגדול בפני החברה האנושית החופשית וכי היא האויבת הגדולה של הרעיון האנרכיסטי . 55 שם , עמ ' . 111 56 סרגה הוא פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה . 57 סרגה , פוליטיקה , עמ ' . 333 את רעיון ההתנגדות לכוח שבתורה ראו לעיל , פרק ד , תחום ד , בעמדת משה גרינברג . 58 ויק ' יט , . 17 59 סנהדרין קא , ע " ב . 60 ראו מ ' גרינברג , על המקרא , עמ ' . 109 - 98 כך טען פרודהון בהכללה ובבוטות , כי " אלוהים הוא רוע , והקניין הוא גזל " ; ואילו בקונין טען , כי " ככל שהשמים עשירים יותר , כך מתדלדלים האנושות וחיינו עלי אדמות ... כשאלוהים הוא אדון עולם , האדם הוא עבד " . ועוד טען , כי רעיון האנרכיזם ביסודו הוא " מרד של האדם היחיד בכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל