א. האם "תיאוקרטיה" יהודית היא שלטון פוליטי של הכוהנים, וככזו, היא מנוגדת לאנרכיזם? או, שמא היא מטפורה לשלטון הרוח, וככזו, היא מקור השראה לאנרכיזם?

יוסף בן - מתתיהו הכוהן ( יוספוס פלביוס ) הגדיר לראשונה את צורת המשטר של היהודים , כפי שנוסדה על - ידי משה , בשם " תיאוקרטיה " שלטון האל , וכלשונו : " ניתן לומר ... כי יש אשר מסרו את הנהלת מדינותיהם בידי מונארכיות , ויש אשר מסרוה לשלטון המעטים [ אוליגרכיה ] , ואחרים בידי המוני העם [ אוכלוקרטיה ?] . אולם רק מחוקקנו [ משה ] לא שם לב לאף אחד [ מהמשטרים ] הללו , אלא רק עשה את השלטון לתיאוקרטיה , אם אפשר לאנוס כך את המילה , כי רק בידי אלוהים מסורים הכוח והשררה " . הוגי דעות רבים , נוכרים ויהודים , לפחות מימי הביניים ועד היום , הבינו את המונח " תיאוקרטיה" כמבטא משטר מדיני קונקרטי , שבו הכוהנים , או נציגי דת אחרים , שולטים שלטון ארגוני - פוליטי במדינה . הדיון בנושא זה חשוב מפני שהוא מכריע בשאלה , אם השלטון המדיני האידיאלי , בתורה ובמסורת היהודית בכלל , הוא ביורוקרטי וממוסד ( ובתור שכזה הוא שולל תפיסה " אנרכיסטית " ); או שמא הוא בלתי -ממוסד על - פי טבעו , ואז , אדרבא : הוא עשוי לשמש בסיס לתפיסות אנרכיסטיות . נביא להלן כמה מהוגים אלה , שלדעתי מייצגים קשת רחבה של עמדות בסוגיה זו בשני כיוונים מנוג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל