פרק טו: "אנרכיזם דתי", לסיכום: שש שאלות ושש תשובות