ג. חירות מולידה אחריות — על התיאולוגיה של האחריות

רעיון האחריות מובא אצל חלק נכבד מעשרת הרבנים שצוטטו לעיל , וגם מתבקש מהגותם - אדם שאינו בן - חורין ממילא אינו מחויב באחריות לגורלו , לגורל החברה שבה הוא חי או לגורל העולם כולו . רק בן - חורין , ומעצם החירות שניתנה בידיו , מוטלת עליו אחריות , שהיא בת לווייתה הטבעית של החירות ולאחריות זו נקדיש דיון להלן . הגדרתו הלשונית של הביטוי " אחריות " היא " עמידה אחרי אדם או דבר , לבוא במקומו , לשלם בעדו " , והוא לשון משנה : " נכסים שיש להן אחריות " ( קידושין א , ה ) . כלומר : " אחריות " האדם היא הנכונות " לעמוד [ בהתחייבות ] אחרי " אדם או אחרי מוסד כלשהו ( קהילה , למשל ) . בניתוח חוזר של עשרת הרבנים נמצא , שחמישה מהם הדגישו במשנתם את עקרון האחריות - רש " ר הירש , ראי " ה קוק , רי " ד סולובייצ ' יק , הרב יהודה עמיטל והרב דוד ביגמן . כך תובע רש " ר הירש את " אחריות הקהילה " בקבלת ההחלטות הנוגעות לקיומה וגם לגבי מימושן , ואילו ראי " ה קוק ובהקשר של " יסודות אנרכיסטיים " במשנתו , תובע " אחריות כבדה " הדורשת ריסון עצמי , כדי לרסן את האנרכיזם הדתי . רי " ד סולובייצ ' יק תובע " אחריות משותפת " כבסיס הקהי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל