א. חירות האדם במקרא (תקציר)

סעיף זה ( שאביאנו חלקית בלבד , בתמצית ובלא ביבליוגרפיה ) מחובר בטבורו לרעיון האנרכיסטי , יען כי האנרכיזם הפוליטי מן המאה ה - 19 יסודו ברצונם של בני האדם להשתחרר משעבודה המדכא של המדינה , בעלת הכוח , ושולליה טענו , כי עודף הכוח גורם להשחתת המדינה וקלקול מוסדותיה . לכן הם מעדיפים מבנה שלטוני רך יותר , לא ריכוזי , שיש בו יותר חופש לבני האדם ופחות שעבוד למדינה . יוצא אפוא , כי החירות — חירותו של האדם , של היחיד ושל החברה — עומדת בבסיסן של התורות האנרכיסטיות . על כן , בפרק הקצר להלן אסקור בתמצית , ובמינימום של אסמכתות , את רעיון החירות במקרא , בהנחה , שהמקרא , אשר הכיר בעבדות , ודווקא בשל כך , משמש עד היום מקור של השראה לרעיון החירות . . 1 האם בכלל קיים במקרא ערך " חירות " ? לכאורה קשה לדבר על " חירות " במקרא , שמוטלות בו הגבלות , מהן אף חמורות ביותר , על זכותו של הפרט לעשות או להאמין כרצונו . עם זאת , בראייה כוללת עשויים להיחשף בו יסודות המביעים את חירות האדם , ודווקא בנושאים שעניינם שלילת החירות , אשר הבולט בהם הוא ביחס לעבדות ולעבד , ובמיוחד באיסור על הסגרת עבדים נמלטים . העבדות היא השלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל