פרק יד: על חירות ועל אחריות

פתחנו את החיבור ( בפרק ב ) בשבע הגדרות שונות וקרובות של " אנרכיזם " . כזכור , המשותף לכולן הוא דחיית השררה השלטונית הריכוזית , לטובת מבנה חברתי - פדרלי שיסודו בחירות האדם ; ומכיוון שענייננו ב " אנרכיזם דתי " , מתבקש ממילא דיון ממוקד ברעיון החירות , וזה הנושא של פרק זה . נפתח ב " חירות האדם במקרא " ( תקציר ) , נמשיך בדיון על הפרדוקס הפנימי של " החירות הדתית " , ממנו נעבור אל " התיאולוגיה של האחריות " - המתבקשת מן החירות ונובעת ממנה , ונסיים בכמה ראיות להשפעתה של תודעת החירות על יהודים בתנועות מהפכניות בעולם . סעיף " חירות האדם במקרא " יובא כאן ( ולא בפרק ד , שעניינו במקרא ) , מפני שסעיף " החירות " השתלשל כאן מהדיון בפרק הסמוך הקודם ( יג ) בהגות הרבנים בעת החדשה , וראיתי לנכון לרכז את כל הסעיפים הדנים בחירות - בשולחן אחד .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל