חלק חמישי: "אנרכיזם דתי": היבטים תיאולוגיים והיסטוריים