1. הרב שמשון רפאל הירש: מקהילה למדינה (עיון מחודש בהגותו)

לשעבד את היחיד לשלטונו . אז קם היחיד ואמר : אינני מכיר בציבור , אני מכיר רק את עצמי ... אולם רק דה צנטרליזציה זו תביא גאולה לאדם " [ הדגש לא במקור - א " ש ] ( ברא ' יא , . ( 8 [ 2 ] ישראל האידיאלי : לא ממלכה ריכוזית , אלא שבט ושבטים . 38 עם ישראל אינו נתפס כריכוז לאומי , אלא כ " קהל עמים " של שנים עשר שבטים " והקריבו הקהל פר בן בקר . הכלל הלאומי , לא בית הדין הגדול , יביא את הקורבן המכפר על שגגת בית הדין ... ויש משמעות רבה לכך , שהאומה מופיעה כאן כיחידה בת שנים - עשר שבטים . כבר הערנו פעמים אחדות : בהגשמת האידיאל של חיי ישראל אין האומה נתפסת כיחידה אחת גרידא , אלא כ ' קהל עמים' וכ ' קהל גויים ' ( ויק ' ד , . ( 14 . 39 האומה מורכבת בכוונה משנים עשר שבטים / " עמודים" " שנים עשר הם , לא פחות ולא יותר ... והם כולם ' שבטי ישראל ' ... שנים - עשר עמודים שהקב " ה תקע בחיק העתים , ועליהם יקום בניין האומה " ( ברא ' מט , . ( 28 . 40 תפקיד האומה : טיפוח השבט המקומי במסגרת הכלל לאומית " כבר ראינו ב ... פרשת יובל ( ויק ' כה , י ) , כי התורה מייחסת ערך רב לשמירה על גבולות השבטים ולישיבת כל שבט בתחום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל